DEBUG:
DEBUG:
DEBUG: basic
We Komen Terug

Aan onze beste vrienden in de Europese Unie,

Op 31 januari zullen jullie nieuwsartikelen lezen over vuurwerk en straatfeesten in het Verenigd Koninkrijk, maar minstens de helft van ons wil de EU liever helemaal niet verlaten. Wij kozen er voor om in de EU te blijven in het referendum in 2016, omdat wij de EU wel waarderen.

Het is moelijk om de waarde van de vier vrijheden te overschatten die wij in het VK hebben genoten als EU-burger; zovelen van ons hebben gereisd, gewerkt, geliefd and geleefd in een van de lidstaten van de EU. We hebben gebruikt gemaakt van de buitengewone toegang tot producten en etenswaren die wij tarief-vrij hebben kunnen importeren. Onze levens en cultuur zijn verrijkt door de vrijheid voor mensen uit de 27 Lidstatem om zich te vestigen waar we willen. Slechts enkelen van ons hebben alle grenzen van de 27 Lidstraten overgestoken, maar millioenen uit deze landen hebben ervoor gekozen om zich in het VK te vestigen en wij zijn daar beter door geworden.

De milloenen pro-Europeanen in het VK erkennen dat onze rechten als burger van de EU zijn toegenomen; als werknemer, in de verzorgingsstaat, met mensenrechten of simpelweg door middel van vrede. De Europese structuurfonden hebben de ruggegraat gevormd voor de ondersteuning van publieke voorzieningen voor de minderbedeelden in onze samenleving, in het bijzonder vrouwen in banen met een laag loon. In de klimaatcrisis, waar samenwerking de sleutel vormt om broeikasgassen terug te dringen, heeft de EU de weg geleid door het zetten van internationale doestellingen en standaarden.

Wij voelen dat het ontnemen van onze EU-burgerschap een criminele daad is waarvoor we hebben gevochten en we zullen on er nooit simpelweg ‘bij neerleggen’. Daarom geen luidende klokken, champagne of straatfeesten voor ons op 31 januari, maar een vastberadenheid om de Europese waarden hoog te houden en een belofte aan onze familie in de EU:

We komen terug!

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.